Personel

   
  Mehmet Murat SAKAR
Genel Sekreter
 
İhsan Bülend BAYDIN
Ticaret Sicil Müdür Yrd.
Mehmet Fatih ŞERBETÇİ
Tahsildar, Veri Toplama Memuru
Tahir CANARSLAN
Memur