Nüfus

NÜFUS

T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
İlçelere Göre Merkez ve İlçe / Köy Nüfus Toplamları ( 2012 )

2012 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulaması geçici sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu 124.320 kişi ve nüfus yoğunluğu 87/km2 kişi olarak tespit edilmiştir. İlimizde nüfusun yerleşim yerlerine göre dağılımı tabloda görüldüğü gibidir: