Haberler

DOĞRUDAN KEFALET PROTOKOLÜ … (11.03.2016)

  • 11.03.2016
  • kilistso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 02.03.2016 tarih ve 4424 sayılı yazıda; 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü”nün KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle KOSGEB desteklerinden yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği ifade edilmektedir.

Yenilenen protokol ile KGF tarafından KOBİ’lerden istenen ve 1.300.-TL’ye kadar olan başvuru ücreti 500.-TL’ye, % 1,5 olan yıllık komisyon oranı ise % 0,75’e (en fazla) indirilmiş olup söz konusu protokol metni ve KOSGEB yazısı ekte yer almaktadır.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası

DOĞRUDAN KEFALET PROTOKOLÜ … (11.03.2016)