Haberler

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

  • 26.11.2015
  • kilistso

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

 

E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. E-Tebligat başvurusunu, mükellefler, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

 

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek, böylece elektronik tebligat adresi edinilmiş olunacaktır.

 

İnternet vergi dairesi kullanarak elektronik bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairsi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

 

Vergi dairesi tarafından elektronik olarak imzalanan evrak tebliğ yapılacak mükelleflerin elektronik tebligat adresine iletilecektir. Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirler.

 

E-Tebligat sistemine dâhil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

 

Tebligatlarınızın yanlış kişiler tarafından görülmesini engellemek için, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir.

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR