Haberler

Entries for 'kilistso'

05
POLATELİ ŞAHİNBEY OSB İÇİN HEDEFİMİZ 2020

 KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, Meclis Başkanı Ökkeş KARCI ve KiTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Valisi Sayın Davut GÜL'ü ziyarette bulundular.
Yapılan ziyarette Kitso başkanı CELKANLI “Gaziantep ve Kilis için çok büyük önem arz eden Polateli Şahinbey Osb nin bir an önce faal hale getirilmesi , İskenderun’a bağlanacak olan amanos tünel projesinide hızlandıracaktır. Başta siz sayın valimizin ve Antepli kardeşlerimizin desteğiyle hep beraber başaracağız” diyerek. Sayın Gül Den destek istedi. 
Aynı Dilek ve temennilerde bulunan Vali Davut Gül bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

[Devamını oku...]

01
Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Adana’da yapıldı

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın katılımıyla Adana'da, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Geliştirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Üst düzey banka yöneticilerinin katıldığı toplantıya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, Meclis Başkanı Ökkaş KARCI ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

[Devamını oku...]

29
Kilis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB'de İnceleme Yapıldı

 KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, Sayın Valimiz Recep SOYTÜRK'le birlikte Polateli Kaymakamımız Mahmut ŞENER'i makamında ziyaret ettiler.

CELKANLI, Sayın Valimiz Recep SOYTÜRK ve Polateli Kaymakamımız Mahmut ŞENER ile birlikte Kilis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

[Devamını oku...]

28
Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

 KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, Sayın Valimiz Recep SOYTÜRK'ün başkanlığında düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" Toplantısına katıldı.Toplantıda Kilis Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

[Devamını oku...]

27
 Kısa Çalışma Düzenlemesi

  

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan "kısa çalışma" düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile "zorlayıcı sebep" tanımı "İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döeneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

 

[Devamını oku...]

26
 7020 sayılı Kanun Kapsamında Borçlar Yapılandırıldı.

 

7020 sayılı Kanun Kapsamında Borçlar Yapılandırıldı.

Vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Kanununun 48'inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

Kanun hükmüne göre; Hazine ve Maliye Bakanlğına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

Bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi ve/veya prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Düzenlemeden yararlanacak borçlunun;

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve prim ödeme yükümlüsü olması,

2.Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannameleri ile aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet belgelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,

3.Düzenleme kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şarttır.

Yapılan düzenlemelerle 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir.Borçlar 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak, borların taksitler halinde ödenmesinde yıllık %22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir.Borçluların 500.000 TL'ye kadar olan borçları için teminat aranmayacak, 500.000 TL'yi aşan borçlar için ise aşan kısmının %25'i oranında teminat alınacaktır.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 51İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son