Haberler


Manşet Haber

 

23
GTO VE KİTSO'DAN ORTAK PROJE SÖZÜ

 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkaş Karcıve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Odalar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak Gaziantep ve Kilis’in yararına olacak bütün çalışmalarda işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

[Devamını oku...]

23
KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI HAYIRLI OLSUN DEDİ

 Gaziantep ile Kilis’in kardeş şehirler olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, birlikte gerçekleştirilen Şahinbey-Polateli OSB’nin Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkaş Karcı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Ünverdi, her iki odanın büyük çaba gösterdiği projenin Türkiye için güzel bir eser olacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde de ilgili bakanlıklarla görüşmelerimizi sürdürerek projeyi devam ettireceğiz” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) verilen eğitimler hakkında KİTSO üyelerini bilgilendiren Ünverdi, Kilisli sanayici ve işadamlarının istihdam noktasında buradan faydalanabileceklerini dile getirdi.

[Devamını oku...]

13
DESTAN YÜREKLE YAZILDI...

Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet Minnet ve Şükranla Anıyoruz....

[Devamını oku...]

07
CELKANLI; SANAYİ SİCİLİ CEZA MUAFİYETİNDE SON AYA GİRİLDİ

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI 6948 sayılı Kanunun 1. Maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmelerinin Sanayi Siciline Kaydolma ve ceza muafiyetinde son aya girilmiş olması nedeniyle bir açıklama yaparak şunları söyledi:

 

“Sayın Üyemiz,

 

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 no’lu Kanun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre, sanayi işletmelerinin faaliyete başladıklarından itibaren 2 ay içerisinde Sanayi Siciline kaydolmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kaydolmamış işletmelere 1.046,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Ancak, 7033 sayılı Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 3. Maddesine ek fıkra eklenerek, “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Siciline kaydolan işletmelere idari para cezası uygulanmaması ve bu tarihe kadar kayıt olmayanlara ise ceza uygulanması hüküm altına alınmıştır.

 

Üretim reform paketi (7033 Sayılı Kanun) ile getirilen ceza muafiyetinde son aya girilmiş olması nedeniyle, 6948 sayılı Kanunun 1. Maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmesi üyelerimizin, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresini kullanarak Sanayi Siciline kaydolmaları gerekmektedir.”

[Devamını oku...]

04
2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı  Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

·                                 İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,

·                                 Sıfır (0) faizli,

·                                 İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,

olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018

İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018

KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018

İşletme düzeltme ve revizyonu

25.08.2018 - 03.09.2018

KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

 

Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.  

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Bahse konu programda;

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

08.06.2018 tarihinde saat 14:00’da KOSGEB Kilis Müdürlüğünde düzenlenecek olan toplantıda programla ilgili detaylı bilgi verilecek olup, toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.

 

 

[Devamını oku...]

26
CELKANLI: KOSGEB Acil Destek Kredisi Geri Ödemelerinin Ertelemesi için Başvuru Yapmayı Unutmayın

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI KOSGEB Kredisinin geri ödemelerinin 1 yıl ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

 

“Suriye’deki terör örgütleri tarafından atılan roketlerin hedefi olan Serhat Şehrimiz Kilis’te yaşanan ekonomik sıkıntıların azaltılması amacıyla verilen 40.000 TL faizsiz “Acil Destek Kredileri” Kilis’te ekonomik sıkıntıların devam etmesi nedeniyle Bakanlar Kurulunca 1 yıl faizsiz olarak ertelenmiştir.

 

Mücbir Sebep Halinin devam ettiği Kilis’imizde, Kredi kullanan hemşerilerimizi bir nebze de olsa rahatlatacak olan bu haber bizleri de mutlu etti.” Dedi.

 

Acil Destek Kredilerinin geri ödemelerinin erteletmek isteyen hemşerilerimizin kredi çektikleri bankalara bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerektiğini belirten KİTSO Başkanı CELKANLI:

 

“Kredi ödemelerinin ertelenmesi için bireysel başvuru şartı var. Başvuru yapılmadan kredilerin ertelenmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple kredi ödemelerini erteletmek isteyen hemşerilerimizin bankaya bir dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.” dedi.

 

Asıl temennilerinin kredi borçlarının tamamen silinmesi olduğunu belirten CELKANLI: “Acil Destek Kredilerinin ödemelerinin ertelenmesi konusunda emeği geçen herkese şahsım, üyelerim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.” Dedi.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 39İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son