Haberler


En Son Eklenen Haber

 

27
TOBB TÜRKİYE 100  PROGRAMI’NA  BAŞVURU ŞARTLARI

 Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini arttırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütülmektedir.

TOBB Türkiye 100 Programına başvurmak için aranan kriterler:

-31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,

-2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,

-2017 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,

-2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,

Ayrıca;

-Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.

-Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.

-Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.

-Hisselerinin yüzde 51’inden fazlasıhalka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.

-Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Otomobil galerileri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.

Kriterlere uyan firmalar en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

[Devamını oku...]

27
 Kısa Çalışma Düzenlemesi

  

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan "kısa çalışma" düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile "zorlayıcı sebep" tanımı "İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döeneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

 

[Devamını oku...]

08
KOLAY DESTEK WEB SAYFASI

 Kolay Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. 
İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek burada! İstediğin her desteği kolayca al, ihracatını artır.
https://kolaydestek.gov.tr/

[Devamını oku...]

15
2019-2020  AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSU BAŞVURULARI

  Ülkemizin Avrupa Birliği(AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılı duyurusu 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır.Programın son başvuru tarihi 4 Aralık 2018'dir.

Jean Monnet bursiyerleri, AB üye ülkelerinde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkelerine geri dönmekte ve edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda çok değerli katkılar sağlamaktadır.2019-2020 akademik yılında 180 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet Bursu kapsamında kamu sektörüne %50 oranında kontenjan ayrılmıştır.Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı(www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

 

[Devamını oku...]

05
GTBBAZAAR E-TİCARET UYGULAMASI

  Sisteme üye olan firmalara ürünlerini elektronik ortamda küresel pazarlarda tanıtma ve satış imkanı sağlayan portal, aynı zamanda firmalara alımını yapmak istedikleri ürünler içinde duyuru ilanı yayınlama fırsatı sunmaktadır.

 

Farklı ülkelerden binlerce alıcı ve satıcıyı www.gtbbazaar.com platformu üzerinde buluşturan GTBBazaar uygulaması, dış pazarlara açılmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere, site içerisinde kurulan sanal mağazalar aracılığıyla kolay, etkin ve güvenli e-ticaretin yolunu açmaktadır.

 

GTBBazaar uygulaması odamızın üyelerinin kullanımına açılmıştır.Tüm oda üyelerimize duyurulur.

[Devamını oku...]

07
İRAN'A ABD TARAFINDAN UYGULANAN TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden 29.05.2018 tarih ve 8156 sayılı yazıda; ABD tarafından İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlar hakkında detaylar bulunmaktadır.

Bahse konu yazı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

 

1. ABD’nin İran Politikası konusunda 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından kordiplomatiğe verilen brifingin, ABD tarafından İran'a yeniden uygulanacak yaptırımlar ve dolaylı yaptırımlara ilişkin bölümü, Vaşington Büyükelçiliğimizden alınmakla aşağıda özetlenmiştir:

-İran havacılık sektörüyle iş yapılmasını teminen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde verilen lisanlar iptal edilecektir.

-Aralarında Mahan Air’ın da bulunduğu yaptırıma tabi İran havayolu şirketleriyle iş ilişkilerine (seferlerine dahil) ivedilikle son verilmesi gerekmektedir.

-Aksi takdirde dolaylı yaptırımlar kaçınılmaz olacaktır. Anılan havayoluna biletleme, temizlik, yemek-içecek hizmetleri sağlayan şirketler dahi dolaylı yaptırımlara kalabileceklerdir.

-İran’ın petrol sektörüne uygulanacak yaptırımlar, bu ülkenin bölgesel ve küresel faaliyetlerini finanse etmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ABD yakın gelecekte ilgili ülkelere ziyaretler tertip edecektir.

-Yaptırımların yeniden uygulanmasından ötürü diğer ülkelerin uğrayacağı zararların ABD tarafından tazmin edilmesi söz konusu olmayacaktır.

-İran ile yürütülen iş ilişkilerinin sonlandırılması için 90 günlük ve 180 günlük iki ayrı geçiş süresi öngörülmüştür. Bu sürelerin bitimiyle söz konusu yaptırımlar tamamen yürürlüğe girecektir.

-Bu süreçte ABD Hazine Bakanlığı ile yakın iletişim ve işbirliği içinde olunması tavsiye edilmektedir.

2.Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve örneği ekte sunulan basın açıklamasıyla, “Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü adına milyonlarca ABD Dolarını Hizbullah’a transfer eden” gerçek ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Söz konusu kararla, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif, İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktör Yardımcısı Ali Tarzali, Irak’ta kain Al-Bilad Islamic Bank, anılan Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Aras Habib Kareem ve Hizbullah yetkilisi Muhammed Qasir “Özel Olarak Belirtilmiş Küresel Terörist” listesine dahil edilmiş olup, haklarında yaptırım kararı alınmıştır.

3.BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikle olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 13İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son