Haberler


En Son Eklenen Haber

 

30
Togo'dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri

  Dışişleri Bakanlığı'nın yazısı ile, Kotonu Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Togo menşeli birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bildirilmektedir.

Yazıda, son zamanlarda genellikle Lome/Togo'da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere e-posta göndererek, Lome'de yerleşik ECOWAS (Economic Community of Western African Countries) veya REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızdan teklif almaya çalıştıklarının görüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, şirketlerimizin dikkatine getirilmesinde yarar görülen hususlar aşağıdaki şekilde
belirtilmektedir:
1- Togo'dan alınan herhangi bir teklife karşı temkinli olunması,
2- Yukarıda belirtildiği şekilde mesajlar alındığında, bu tür mesajlara şüpheyle yaklaşılması,
3- Ticaret yapılması planlanan yerel firma ile bahsettiği ihalenin doğruluğundan emin olunmadıkça, yerel firmalara herhangi bir ödeme yapılmaması ve taahhüt altına girilmemesi,
4- Hayali ihaleler için avukatlık/danışmanlık veya bürokratik işlemler adı altında ücret talep edilen
mesajlara itibar edilmemesi,
5- Ticaret yapılması amaçlanan Togolu yerel firmaların varlığına veya ticari faaliyetlerine ilişkin tereddüt oluşması halinde, öncelikle Togo'ya akredite olan Büyükelçiliğimizle temasa geçilmesi, 2
6- Yerel firmalardan alınan mesajların, dış temsilciliklerimizin resmi web sayfaları ve e-posta adreslerinden iletilip iletilmediğine dikkat edilmesi, gerektiği takdirde bu bilgilerin temsilciliklerimizden teyit edilmesi,
7- Yerel firmalarca iletilen e-posta ekinde kayıtlı pasaport ve kimlik suretleri veya firmaya ilişkin ticari sicil kaydı vb. belgelerin doğruluğu teyit edilmedikçe buna bağlı mesajların dikkate alınmaması.

Şirketlerimizin, yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin herhangi bir tereddüt yaşaması durumunda Kotonu Büyükelçiliğimiz ile temasa geçebileceği bildirilmektedir.

[Devamını oku...]

30
AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER (GENEL)

 


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda;

TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı'ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde arttırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye'de etkili bir şekilde işleyisini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://ufuk2020.org.tr/tr web adresinden ulaşılabilir olup, tüm üyelerimize duyurulur. 

 

[Devamını oku...]

09
KUVEYT/TİCARİ MARKA TESCİLİNDE ÜLKE İSİMLERİNİN KULLANILMASI

  Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, ilgide Ticaret Bakanlığı'nın 16.04.2019 tarihli ve 86633424-724.01.01 sayılı yazısında, bir örneği ekte yer alan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın sirküler Notası'nda ilgili mevzuat çerçevesinde, ticari markaların tescil başvurularında ülke veya bölge adlarının kullanılabilmesi için ilgili ülkenin Büyükelçiliğinden onay alınması gerektiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

 

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın yazısında, Uluslararası TRIPS Anlaşmasına dayanarak, markanın coğrafi konumunun menşei ülkede korunduğu, bir markanın tescili için başvuranın, bu Devletin adını veya bu Devletin içindeki bir alanını kullanması durumunda, Devletin Büyükelçiliğinin onayı alınır.Bu nedenle ticari markada Devletin adını kullanmak için Büyükelçilikten onay belgesi alınmasının hukuki bir gereksinim olduğu vurgulanmaktadır.

 

Bilgilerinize Sunarız.

[Devamını oku...]

27
TOBB TÜRKİYE 100  PROGRAMI’NA  BAŞVURU ŞARTLARI

 Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini arttırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütülmektedir.

TOBB Türkiye 100 Programına başvurmak için aranan kriterler:

-31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,

-2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,

-2017 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,

-2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,

Ayrıca;

-Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.

-Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.

-Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.

-Hisselerinin yüzde 51’inden fazlasıhalka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.

-Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

-Otomobil galerileri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.

Kriterlere uyan firmalar en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

[Devamını oku...]

27
 Kısa Çalışma Düzenlemesi

  

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan "kısa çalışma" düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile "zorlayıcı sebep" tanımı "İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döeneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

 

[Devamını oku...]

08
KOLAY DESTEK WEB SAYFASI

 Kolay Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. 
İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek burada! İstediğin her desteği kolayca al, ihracatını artır.
https://kolaydestek.gov.tr/

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 13İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son