Haberler


En Son Eklenen Haber

 

07
İRAN'A ABD TARAFINDAN UYGULANAN TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden 29.05.2018 tarih ve 8156 sayılı yazıda; ABD tarafından İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlar hakkında detaylar bulunmaktadır.

Bahse konu yazı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

 

1. ABD’nin İran Politikası konusunda 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından kordiplomatiğe verilen brifingin, ABD tarafından İran'a yeniden uygulanacak yaptırımlar ve dolaylı yaptırımlara ilişkin bölümü, Vaşington Büyükelçiliğimizden alınmakla aşağıda özetlenmiştir:

-İran havacılık sektörüyle iş yapılmasını teminen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde verilen lisanlar iptal edilecektir.

-Aralarında Mahan Air’ın da bulunduğu yaptırıma tabi İran havayolu şirketleriyle iş ilişkilerine (seferlerine dahil) ivedilikle son verilmesi gerekmektedir.

-Aksi takdirde dolaylı yaptırımlar kaçınılmaz olacaktır. Anılan havayoluna biletleme, temizlik, yemek-içecek hizmetleri sağlayan şirketler dahi dolaylı yaptırımlara kalabileceklerdir.

-İran’ın petrol sektörüne uygulanacak yaptırımlar, bu ülkenin bölgesel ve küresel faaliyetlerini finanse etmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ABD yakın gelecekte ilgili ülkelere ziyaretler tertip edecektir.

-Yaptırımların yeniden uygulanmasından ötürü diğer ülkelerin uğrayacağı zararların ABD tarafından tazmin edilmesi söz konusu olmayacaktır.

-İran ile yürütülen iş ilişkilerinin sonlandırılması için 90 günlük ve 180 günlük iki ayrı geçiş süresi öngörülmüştür. Bu sürelerin bitimiyle söz konusu yaptırımlar tamamen yürürlüğe girecektir.

-Bu süreçte ABD Hazine Bakanlığı ile yakın iletişim ve işbirliği içinde olunması tavsiye edilmektedir.

2.Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve örneği ekte sunulan basın açıklamasıyla, “Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü adına milyonlarca ABD Dolarını Hizbullah’a transfer eden” gerçek ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Söz konusu kararla, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif, İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktör Yardımcısı Ali Tarzali, Irak’ta kain Al-Bilad Islamic Bank, anılan Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Aras Habib Kareem ve Hizbullah yetkilisi Muhammed Qasir “Özel Olarak Belirtilmiş Küresel Terörist” listesine dahil edilmiş olup, haklarında yaptırım kararı alınmıştır.

3.BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikle olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

 

[Devamını oku...]

07
ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden 30.05.2018 tarih ve 8277 sayılı yazıda; ABD tarafından İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlar hakkında detaylar bulunmaktadır.

Bahse konu yazı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

 

1-ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 16 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve bir örneği Ek-1 'de sunulan basın açıklamasında, Terörün Finansmanıyla Mücadele Merkezi üyesi yedi ülke tarafından, "İran'ın desteklediği terör örgütü Hizbullah'ı sekteye uğratmak amacıyla" aralarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Hizbullah Şura Konseyi üyelerinin de bulunduğu 10 gerçek ve 4 tüzel kişiye yaptırım uygulanması kararı alındığı belirtilmektedir.

 

Açıklamada ayrıca, söz konusu yaptırım kararının Başkan Trump'ın kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilme ve İran' a yeniden yaptırım uygulanması kararlarının ardından alındığı ve İran' a yönelik olarak ahiren alınan yaptırım kararlarını tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulanmaktadır.

 

2-OFAC tarafından 17 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ve bir örneği Ek-2'de sunulan  ayrı bir basın açıklamasında ise, Hizbullah'ın finansörü olduğu belirtilen Mohammad lbrahim Bazzi ve Hizbullah'ın İran'daki temsilcisi Abdallah Safı-AI-Din'in "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine dahil edilerek haklarında yaptırım kararı alındığı belirtilmektedir.

 

Açıklamada devam la, Bazzi'nin sahibi olduğu ya da kontrolü altında bulunan Avrupa, Batı Afrika ve  Orta  Doğu' da  kain  beş  şirkete  de  yaptırım  uygulanması  kararı  alındığı kaydedilmektedir. Söz konusu şirketler arasında Belçikalı enerji hizmetleri şirketi Global Trading Group NV de yer almaktadır. Açıklamada ayrıca, bahse konu yaptırım kararının Başkan Trump'ın KOEP'ten çekilme ve İran' a yeniden yaptırım uygulanması kararlarının ardından alındığı ve Hizbulah dahil İran'ın hasmane faaliyetleriyle mücadelenin bir parçası olduğu vurgulanmaktadır.

 

 

3-BM Güvenlik Konseyi'nin İran' a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kurulularımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

[Devamını oku...]

18
MANİLA FAME TİCARET FUARI

Filipinler Uluslararası Ticaret Sergileri ve heyetleri Merkezi (CITEM) tarafından ‘’68th. Edition Manila Fame‘’ Ticaret Fuarının 20-22 Ekim 2018 tarihlerinde Filipinler’de Metro Manila Pasay şehri Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenecektir.

Söz konusu ticaret fuarının mobilya, ev eşyaları, aydınlatma ürünleri, hediyelik ve süs eşyalar, aksesuarlar, iç mimari çözümleri, tekstil ve giyim gibi sektörleri kapsamaktadır.

 

Etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://manilafame.com web adresinden ulaşılabilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile (Nadjefah Mangondaya, Ekonomi Asistanı, e-posta: nbamangondaya@gmail.comankarape@gmail.comcep: 0 536 734 4739) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

[Devamını oku...]

18
PAKİSTAN EKONOMİ ETKİNLİĞİ

Sayın Üyelerimiz,

 

İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Pakistan’ın ekonomik ve ticari potansiyelini Türk yatırımcı ve işadamlarına tanıtmak üzere, 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de bir etkinlik düzenlenecektir.

 

Söz konusu etkinliğe Pakistan’dan 300-350 Pakistanlı işadamının katılım sağlamasının beklenmekte olup ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme imkanı bulunacaktır. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için boc@icci.com.pk e-posta ile irtibata geçilebilmektedir.

[Devamını oku...]

18
6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU’NUN 4. MADDESİNİM DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

01 Temmuz 2017 tarih ve 30311 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMİB DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 4 – Sanayi İşletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

 

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetlerine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır.  Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.

 

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.

 

Yapılan değişiklikle birlikte 6948 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde tarif edilen Sanayi İşletmelerinin üretim faaliyetlerine başlamadan önce Sanayi Siciline ön kayıt olmaları ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sırasında kayıt olduklarına dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden alacakları yazıyı ilgili idareye vermeleri zorunlu hale gelmiştir.

 

Bu nedenle sanayi işletmelerimizin üretime başlamadan önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün web sayfası olan e-HİZMETLER/İl Müdürlükleri/Sanayi Sicil Ön Kayıt seçenekleri takip etmeleri, buradaki e-imza türlerinden birisi kullanarak kayıt formunu doldurmaları ve kayıt dair İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yazıyı ruhsat alacakları idareye vermeleri gerekmektedir.

 

Sanayi siciline ön kayıt işlemini yaptırmayan sanayi işletmelerine ruhsat veren makamlar tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmeyecektir.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 

[Devamını oku...]

18
Şirket Dolandırıcılığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 14.08.2017 tarih ve 12708 sayılı yazıda; Filipinler Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan (Philippine Department of Trade and Industry – DTI) alınan bilgiye atıfla, aşağıda adı geçen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının anlaşıldığını, bu bağlamda anılan şirketlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Şirketler Listesi
Shin Premier International Merchant
Shin International Export Company
Shin Pulp Papers Supply
Fushin International Enterprise
Sheep Papel

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 12İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son