Haberler

22
İpekyolu Kalkınma Ajansı Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti

 İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Nisan Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Gaziantep te toplandı.

Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezin'de düzenlenen toplantıda, ajansın genel çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya, Kilis Valisi Recep SOYTÜRK, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıh Mehmet Yalçın, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.

[Devamını oku...]

18
MESLEK LİSELİ MAHİR ELLER BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR

  

Kilis - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığıyla
yürütülen “Mahir Eller Projesi” nitelikli çalışanla verimli üretimi teşvik etmek amacıyla Kilis
İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin (MTAL)
temsilcileri Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda buluştu.
Toplantının açılış konuşmasını Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Genel Sekreteri
Murat Sakar gerçekleştirdi. Mahir Eller Yerel Oda Koordinatörü Aydan Dinler, MYK belgesi
alan MTAL mezunlarının fark yarattığına dikkat çekti. Dinler, “MYK belgesi ancak işin ehli
olan kişilerin başarılı olabileceği bir sınav neticesinde elde edilebiliyor. Proje kapsamında
MYK belgesi alan MTAL mezunları, işverenlerle buluşacak ve iş bulmada bir adım öne
geçecek.” dedi.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGELİ MEZUNLAR BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR
Mahir Eller Projesi’nin hedef kitlelerinden birini MTAL mezunları oluşturuyor. MYK belgesi
alan mezunlar pek çok avantaj elde ediyor. Kendi alanı dışında başka bir alanda da
uzmanlığı olan kişi, MYK sınavına girerek ve ücretsiz olarak bu becerisini belgeleyerek
alanında avantaj sahibi oluyor. Bunun yanı sıra, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile teorik
bilgisinin yanı sıra pratik bilgiye de sahip olduğunu gösteriyor. Bu belgeye sahip olanların
okuldan işe geçiş sürecinin hızlanacağını, kendi alanındaki işlere olan ilgisinin artacağı
öngörülüyor. Ayrıca, kendi ilindeki sanayi ve ticaret odalarında işverenler ile bir araya
gelerek kendi bölüm mezunlarından bir adım öne geçiyor.
Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bireyler, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha iyi
sergileyebiliyor; işverenler ise, nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabiliyor ve
teşvik imkanlarından daha kolay yararlanabiliyor. Bu anlamda Mahir Eller Projesi nitelikli
insan kaynağıyla tüketiciye sunulan ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda
bulunmayı amaçlıyor.
MAHİR ELLER PROJESİ HAKKINDA
Bu proje ile mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları
arayan mahir ellere, mahir insanlara ulaşılması hedefleniyor. “Mesleğini belgele, farkını
koy ortaya” sloganıyla 12 ilde yürütülen “Mahir Eller Projesi” ile toplamda 30 bin kişiye
ulaşılması planlanıyor. Proje ile bu kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki
yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi de hedefleniyor.

[Devamını oku...]

04
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Hakkında

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-641.03.01-3102 sayılı yazıda (İlgi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – 18/02/2019 tarih ve 47834593-110.02-3928 sayılı yazı) belirtildiği üzere;

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Anılan kanunun;

-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Veri Sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, Kişisel Veri İşleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

-“Veri Sorumlusu Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” Hükmü, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği

Hükmü yer almaktadır.

İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmeliğin 4üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS - https://verbis.kvkk.gov.tr/) “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5nci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır” hükmü yer almıştır.

Ayrıca kanunun 16ncı maddesi ikini fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Veri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/682018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre;

Yıllık Çalışan sayısı 50’den ÇOK veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den ÇOK olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

Yıllık Çalışan sayısı 50’den AZ veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den AZ olmakla birlikte ana faaliyet konusu ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ işleme olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

Uygun görülmüştür.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun’la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgi edinilebilecek kaynak adresler:


Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr/

VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/

Sorularla VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

[Devamını oku...]

29
İPEKYOLU KALKINMA AJANSIYLA PROJE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

  KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, "Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" Projesinin Sözleşmesini İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan AKYILMAZ ile imzaladı.

[Devamını oku...]

28
TİCARET BAKANLIĞI BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISI

  Ticaret Bakanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Afşin, Elbistan, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa ve Hatay’dan Oda ve Borsalar ile iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

KiTSO Başkanı Celkanlı, Kilis'in; işsizlik, mücbir sebepten dolayı biriken vergi ve prim borçları, sınır ticaret merkeziyle ilgili sorun ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etti.

[Devamını oku...]

25
Ölçü ve Ölçü Aleti Kullanıcılarının  Dikkatine...

  Ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının dikkatine;

28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.
Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi  geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediye ölçüler ve ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.
İlgililere önemle duyrulur.
BAŞVURU YAPILACAK YERLER 
1-SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ;
a)Tartım kapasitesi  2.000kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri
b)Diğer tartı aletleri
c)Akaryakıt, LPG, Adblue, Süt vb. su dışındaki sıvı ölçüm sayaçları
2-GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARI (KİLİS BELEDİYESİ)
a)Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, 
b)Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; 1)Masa terazileri, 2)Asma teraziler, 3)Tek kollu kantarlar, 4)İbreli teraziler
3-YETKİLİ MUAYENE İSTASYONLARI
a)Otomatik tartı aletleri
b)I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri 
c)2'inci maddenin (a) bendinde belirtilen tartı aletleri (Belediyenin yapacağı) dışındaki tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri 
d)Taksimetre ve takograf cihazları
NOT:Yetkili Muayene servislerine https://msurapor.sanayi.gov.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
444 6 100 nolu telefon hattı üzerinden Kilis İl Müdürlüğüne bağlanılarak detaylı bilgi alınabilir 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 67İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son